bilicra

Onay formu

  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN
  AYDINLATMA VE AÇIK RIZA METNİ


  Şirketimiz İnvgarden Bilişim Teknolojileri Arge Yenilenebilir Enerji Elektronik Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Bilicra çağrı merkezi ve yetkili servis istasyonu olarak hizmeti vermektedir. Satın almış olduğunuz Bilicra ürünleri için talep etmiş olduğunuz teknik destek, yetkili servis inceleme ve bakım, onarım işlemleri sırasında tarafınıza ve/veya çocuğunuza/çocuklarınıza ilişkin kişisel verilerin Şirketimiz tarafından işlenmesi, tarafınızın vereceği açık rıza ile mümkün olacaktır.


  Tarafınızca, yetkili servis inceleme başvurusu ve/veya çağrı merkezi ile yaptığınız görüşme sırasında beyan edilen, yetkili servis incelemesi sırasında tarafınıza ait cihazın IMEI numarası ya da tarafınıza ait kişisel veriler ile eşleşen ID numaranızı Şirketimiz ile paylaşmanız ve/veya tarafınızca sunulan diğer bilgi ve dokümanlarda yer alan tarafınıza ve çocuğunuz/çocuklarınıza ait kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler tarafımızca kaydedilmektedir. Yukarıda belirtilen yollarla edinilen/edinilecek tarafınıza ait isim, soy isim, e-posta adresi, telefon numarası, mobil uygulama üzerinden veya tarafınızın talebi doğrultusunda anlık olarak görüntülenebilen çocuğunuza ait konum bilgileri, cihaz içinde kayıtlı telefon numaraları ve geçmişe dönük kısa mesaj kayıtları ile diğer tüm iletişim bilgileriniz; tarafınıza vermiş olduğumuz hizmet kapsamında gerekli inceleme ve bilgilendirmelerin sağlanarak, bakım, onarım veya değişim hizmetlerini yerine getirebilmek, yasal yükümlülüklerimizin tesisi ve tarafınızla iletişim sağlanması amacıyla işlenmekte ve saklanmaktadır.


  Şirketimiz, tarafınıza ait kişisel verileri, yukarıda belirtilen amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek üzere işlendiği amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, operasyonel faaliyetlerin yerine getirilmesi için yurtiçi veya yurtdışında bulunan yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), cihazın tarafınıza teslimi için kargo şirketleri, hizmet kalitemizin takibi amacı ile çağrı merkezleri ve şikayet yönetimi hizmeti veren şirketler, mali ve çalışma konuları ile ilgili kurumlar ve danışmanlar, hizmet alınan alt yüklenici şirketler ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, danışmanlık şirketleri dahil olmak üzere üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir. 
  Şirketimiz tarafından yukarıda sayılan amaçlarla edinilen tarafınıza ve çocuğunuz/çocuklarınıza ait kişisel ve özel nitelikli kişisel bilgileriniz, işlendikleri amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak Şirketimiz tarafından kaydedilebilir, depolanabilir ve muhafaza edilebilir. Tarafınıza ait kişisel verileriniz, güvenlik sebebi ile ve/veya resmi merci ve makamların talebi üzerine ilgili kişi ve kurumlarla paylaşılabilir, aktarılabilir ya da açıklanabilir.
  Tarafınızca yapılan teknik servis incelemesi ve/veya çağrı merkezi ile yaptığınız görüşme sırasında işlenen tarafınıza ait kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, 29029 sayılı Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği gereğince, yasal yükümlülüğümüzün gereği olarak yetkili servis kaydınızın oluşturulmasından itibaren 3(üç) yıl süre ile Şirketimiz tarafından saklanacaktır. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 20. Maddesine göre çağrı merkezi ile yapılan görüşme kayıtlarının 3(üç) yıl süre ile Şirketimiz tarafından saklanacaktır.

  Yukarıda yazılı bilgilendirme doğrultusunda;
  a) Yukarıda açıklandıkları şekilde tarafıma ve/veya çocuğum/çocuklarıma ait Kişisel Verilerimin ve Özel Nitelikli Kişisel verilerimin işlenmesini,
  b) Yukarıda açıklandıkları şekilde tarafıma ve/veya çocuğum/çocuklarıma ait Kişisel Verilerimin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerimin, belirtilen durum ve/veya amaçlarda saklanmasına ve aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğimi,
  c) İşbu bilgilendirme formunu okuduğumu ve anladığımı, açık ve doğru bir şekilde bilgilendirildiğimi, yukarıda yazılı hususlara hiçbir etki altında kalmadan açık rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

  İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatı ile hareket eden INVGARDEN Bilişim Teknolojileri Arge Yenilenebilir Enerji Elektrik Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu gereğince, Bilicra müşteri ve kullanıcıları ile www.bilicra.com internet sitesi üye ve kullanıcılarının kişisel verilerinin işlenmesine yönelik açıklama ve bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır.

  Şirketimiz, www.bilicra.com üzerinden yapılan üyelik ve alımlar ile satış sonrası hizmetler sırasında, üye ve kullanıcılarının onayı ile edindiği tüm kişisel verileri işlenme amacına uygun kullanmayı ve işlemiş olduğu kişisel verileri maksimum seviyede dikkat ve özen ile muhafaza etmeyi taahhüt eder.

  1- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından, Bilicra mağaza, satış noktaları, bayi, şube, acente, tedarikçi ve dağıtıcılarımız, satış sonrası destek birimleri, www.bilicra.com internet sitesi, bağlı mobil uygulamaları ile tüm interaktif kanallardan, çağrı merkezi, e-mail ve diğer elektronik yollar ile Şirketimizin erişimine imkan verdiğiniz tüm sosyal medya mecraları, bağlı şirketlerimiz ile paydaşlarımız ve partnerlerimiz vasıtası ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir.
  Şirketimiz, yeni nesil teknolojik ürünler alanında, giyilebilir, akıllı ev, evcil hayvan ürünleri ile konum izleme, acil durum S.O.S., görüntü, ses, uzaktan erişim hizmetleri sunan Bilicra ürünlerinin satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermektedir. Bu hizmetler kapsamında,Bilicra ürünlerini satın almanız halinde tarafınıza ait kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, satın aldığınız Bilicra ürüne ilişkin veriler ile finansal verileriniz Şirketimiz tarafından işlenmektedir. Bilicra ürünlerine yönelik satış sonrası destek hizmeti almanız halinde; tarafınıza ilişkin kimlik verileri, iletişim verileri, kullanmakta olduğunuz Bilicra ürüne ilişkin IMEI veya ID no ile bu verilere bağlı olarak elde edilen tarafınıza/yakınlarınıza ait anlık konum verileriniz ve ürünün kullanımına bağlı diğer verileriniz, ücretli onarım halinde finansal verileriniz ile müşteri hizmetleri görüşmeleri sırasında alınan ses kayıtlarınız işlenmektedir.
  Şirketimiz, yukarıda sayılan tarafınıza/yakınlarınıza ilişkin kişisel verileri Şirketimiz tarafından verilen hizmetin fiili gerekliliklerinin yerine getirilmesi ya da kanuni veya bürokratik sebeplerle ve satış sonrası destek hizmetleri ile müşteri memnuniyetinin temini amacı ile işlemektedir. Şirketimiz tarafından işlenen tarafınıza/yakınlarınıza ilişkin kişisel verileriniz, işlendiği amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlenmektedir.

  2- Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması

  Şirketimiz tarafından yukarıda sayılan amaçlarla edinilen tarafınıza ve çocuğunuza/yakınınıza ait kişisel verileriniz, Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden faydalandığınız ve silinmesini talep etmediğiniz sürece, işlendiği amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir ya da güncellenebilir. Şirketimiz, size daha iyi hizmet verebilmek adına tarafınıza ait, hizmetin verilebilmesi için gerekli kişisel verileri hizmet sağlayıcılar, tedarikçiler, danışman ve personeller, aracı kurumlar, banka ve ödeme kuruluşları, sigorta şirketleri ve GSM-GPRS hizmeti veren kurum ve kuruluşlar ile diğer tüm paydaş ve ortakları ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak paylaşabilir.
  Tarafınıza ait kişisel verileriniz ile tarafınızın Bilicra hizmetlerinden faydalanmak üzere vermiş olduğu yakınlarınıza ilişkin kişisel veriler, Şirketimiz tarafından verilen hizmetin fiili gerekliliklerinin yerine getirilmesi ya da kanuni veya bürokratik sebeplerle, kanunen sorumlu olunan kamu kurum ve kuruluşları ile Türkiye’de ve yurtdışında faaliyet gösteren Şirketimize bağlı bayi, acente ve şubeler, tedarikçi ve dağıtıcılarımız, satış sonrası destek birimleri, mağaza ve satış noktalarımız ile bağlı acente ve şubeleri ile bağlı şirketlerimiz ile paydaşlarımız ve partnerlerimiz ve tüm hizmet sağlayıcılara ve üreticilere aktarılabilir, kullanılması ve/veya kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenmesine izin verilebilir.
  Şirketimiz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, tarafınıza ait kişisel verileri kullanarak rapor düzenleyebilir ve istatistik oluşturabilir, bu rapor ve istatistikleri iş ortakları ve üçüncü kişilerle bedelli ya da bedelsiz olarak paylaşabilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile mahkeme ve diğer yasal mercilerden talep edilmesi halinde, tarafınıza ait kişisel verilerin Şirketimizce paylaşılması yasal zorunluluktur.

  3- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

  Kişisel veri sahipleri Şirketimize başvurarak;
  a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

  Kişisel veri sahibi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan ve yukarıda belirtilen haklarını, şirketimizin Erzene Mahallesi, Ankara Caddesi No:172/14 Ofis No:304 Bornova/İzmiradresine posta, kargo ya da noter aracılığı ile göndereceği yazılı talep dilekçesi ya da şirketimizin data@bilicra.com elektronik posta adresine göndereceği elektronik imzalı yazılı talebi ile kullanabilir.
  Kişisel veri sahibi talep dilekçesinde, kimliğini tespite yarar gerekli bilgileri, yukarıda sayılan haklarından hangisini kullanmak istediğini ve hakkını kullanma gerekçelerini açık ve net olarak belirtmeli ve talep dilekçesi imzalı ya da elektronik imzalı olmalıdır.

  Kişisel veri sahibinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklarını kullanmak istediğini belirtir talebi, Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren talebin niteliğine göre en geç 30(otuz) gün içinde Şirketimizce incelenerek kişisel veri sahibine yazılı ve ücretsiz olarak bilgi verilecektir. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifede yazılı işlem ücreti alınacaktır.

  İşbu aydınlatma metni, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerimiz ve haklarınızın aydınlatılması amacı ile hazırlanmış olup, Şirketimiz ve Şirketimize bağlı yurtiçi ve yurtdışında bulunan tüm bayi, acente ve şubeler, tedarikçi ve dağıtıcılarımız, satış sonrası destek birimleri, mağaza ve satış noktalarımız ile bağlı acente ve şubelerinin taraf olduğu tüm sözleşme ve işlemlerin ayrılmaz bir parçasıdır  İndirimler, kampanyalar, ürün/hizmet ve aktiviteler ile ilgili pazarlama/ Ticari faaliyetler ve yasal zorunlulukların yerine getirilmesi kapsamında izin verilen iletişim kanalları ve onaylar aşağıda işaretlendiği şekildedir.


  Tarafıma, SMS(Kısa Mesaj) göndermesine onay veriyorum/muvafakat ediyorum.
  Tarafıma, e-mail göndermesine onay veriyorum/muvafakat ediyorum.
  Tarafıma, Telefon ve Sesli Mesaj yolu ile ulaşılmasına onay veriyorum/muvafakat ediyorum.

  youtube-black-icon
  Youtube'dan Kurulum Yapın

  Kolay kurulum ve sıkça sorulan sorular için Youtube hesabımızı ziyaret edebilirsiniz.

  Hala Karar Veremediniz Mi?
  Bilicra Çözüm Merkezi'ne danışabilirsiniz.
  youtube-black-icon
  Youtube'dan Kurulum Yapın

  Kolay kurulum ve sıkça sorulan sorular için Youtube hesabımızı ziyaret edebilirsiniz.

  help-callcenter
  Danışmanlarımız ile görüşün

  Çalışma Saatlerimiz: 

  Hafta içi 09.00-20.00 

  Cumartesi 10.00-20.00

  help-mail
  Bize e-posta gönderin

  Her türlü sorunuzu en kısa zamanda yanıtlamaya çalışacağız.

  help-social
  Sosyal medyadan ulaşın

  Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilir ve bize ulaşabilirsiniz.

  customer-support
  Teknik Servis Adresimiz

  10040 Sok No:5 AOSB Çiğli İzmir

  Teknik servisimiz, yetkili servis belgesi ile Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır.

  youtube-black-icon
  Youtube'dan Kurulum Yapın

  Kolay kurulum ve sıkça sorulan sorular için Youtube hesabımızı ziyaret edebilirsiniz.

  help-callcenter
  Danışmanlarımız ile görüşün

  Bize mesai saatleri içinde aşağıdaki telefon numaralarından ulaşabilirsiniz:

  help-mail
  Bize e-posta gönderin

  Her türlü sorunuzu en kısa zamanda yanıtlamaya çalışacağız.

  help-social
  Sosyal medyadan ulaşın

  Sosyal medya hesaplarımız için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz

  customer-support
  Teknik Servis Adresi

  10040 Sok No:5 AOSB Çiğli İzmir

  Sepete ekle

  Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politika'mızı inceleyebilirsiniz.