MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

1.1. SATICI BİLGİLERİ

Unvanı           : Invgarden Bilişim Teknolojileri Arge Yenilenebilir Enerji Elektronik Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi             : Erzene Mah. Ankara Cad. No: 172/14 D:304 Bornova/İzmir
Telefon           : 0850 303 96 73
E-posta           : info@bilicra.com
MERSİS No   : 0478 0560 4760 0018

İşbu sözleşmede ”BILICRA” olarak anılacaktır.

 

1.2. ALICI BİLGİLERİ

Adı Soyadı/Unvanı :
Adresi                        :
Telefon                      :
E-posta                      :

İşbu sözleşmede ”ALICI” olarak anılacaktır.

 

  1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Ürünün Adı                              :
Marka/Model                          :
Rengi                                         :
Adedi                                         :
BirimSatış Fiyatı                     :
Vergiler Dahil Satış Fiyatı     :
Kargo Ücreti                            :
Ödeme Şekli                             :
Ürün Teslim Tarihi                :

 

  1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’ nın www.bilicra.com internet sitesi ve bağlı tüm interaktif uygulamaları ve/veya diğer online satış platformları üzerinden sipariş talebinde bulunduğu ve ön bilgilendirme formu ve ayrıca işbu sözleşmenin 2. maddesinde nitelik ve şartları açıkça belirtilen ürünlerin alım/satımına ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

  1. GENEL HÜKÜMLER

4.1.ALICI, www.bilicra.com internet sitesinde ve/veya diğer online satış platformlarında yer alan, işbu sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı, ek ödemeler ve ödeme şekli, ürünün teslimatı, cayma ve iade hakkı ile başvurabileceği yasal yollar ve başvurma şekline ilişkin bilgilendirmelerin yer aldığı ve BILICRA tarafından, işbu sözleşmeden önce, kalıcı veri saklayıcısı ile gönderilen ön bilgilendirme formunu okuyup anladığını ve kalıcı veri saklayıcısı yolu ile onayladığını beyan eder.

4.2.ALICI, işbu sözleşmenin ifasından önce ve sırasında vermiş olduğu tüm kimlik ve iletişim bilgilerinin doğru olduğunu, vermiş olduğu iletişim bilgilerinin SATICI tarafından kendisine bildirimde bulunmak için kullanılacağını, iletişim bilgilerinde oluşan değişiklikleri yazılı olarak BILICRA’ ya bildirme yükümlülüğü bulunduğunu aksi halde BILICRA’ nın oluşan/oluşacak zarar ve kayıplardan hiçbir hal ve şartta sorumluluk kabul etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.3.ALICI, kendisi ile birlikte ürünü teslim alacak veya ürünü birlikte kullanacağı kişilere ilişkin verdiği kimlik ve iletişim bilgilerinin doğru olduğunu, bu bilgilerin eksik veya yanlış olması halinde oluşan/oluşacak zarar ve kayıplardan BILICRA’ nın hiçbir hal ve şartta sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder. ALICI’ nın satın almış olduğu ürüne ilişkin BILICRA tarafından kendisine yapılan uyarı ve bildirimleri ürünü birlikte kullanacağı kişi/kişilere ilettiği kabul edilir.

4.4.BILICRA, sözleşme konusu ürün/ürünleri sağlam, eksiksiz, verilen sipariş ile aynı niteliklere sahip, garanti belgesi ve kullanım kılavuzu ile birlikte ALICI’ya teslim etmekle yükümlüdür. ALICI, işbu sözleşme ile satın aldığı ürün/ürünlerin kendisine teslimi sırasında, ürünün sipariş verdiği ürün ile aynı ve/veya hasarlı olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğüne sahiptir. ALICI tarafından, kendisine teslim edilen ürünün yanlış veya hasarlı olduğu tespit edilirse bu hususta derhal BILICRA’ ya yazılı bilgi verilmeli ve söz konusu ürün en geç teslim tarihinden itibaren 14(ondört) gün içinde iade edilmelidir. Aksi halde, sözleşme konusu ürünün ALICI ve/veya ürünü teslim alan kişi tarafından hasarsız ve tam olarak teslim aldığı kabul edilir.

4.5.ALICI tarafından sipariş verilen ürün/ürünler, işbu sözleşmenin kurulmasından itibaren 30(otuz) günü geçmemek kaydı ile ön bilgilendirme formu ve sipariş ekranında belirtilen süre içinde ALICI’ya teslim edilir. Sözleşme konusu ürün/ürünlerin, mücbir sebepler(savaş, olağanüstü hal, doğal afetler vb), nakliye/kargo firmasından veya BILICRA’nın müdahale edemeyeceği 3. kişi ve kurumlardan kaynaklanan sebeplerle 30(otuz) gün içinde teslim edilememesi halinde BILICRA sorumlu tutulamaz. Ancak işbu halde ALICI’ nın siparişini ücretsiz iptal veya imkansızlığın ortadan kalkmasından sonra ürünün teslimini talep hakkı bulunmaktadır. ALICI’ nın iptal hakkını kullanması halinde, yazılı iptal bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren 14(ondört) gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir.

4.6. ALICI, sözleşme konusu ürünün garanti süresi içinde ücretsiz tamir ve bakımı için BILICRA’ ya başvuruda bulunabilir. ALICI’ nın garanti süresi içinde yapacağı tamir ve bakım taleplerini yazılı olarak BILICRA’YA bildirme ve bildirim tarihinden itibaren en geç 7(yedi) gün içinde Ege Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Ebiltem Binası

Erzene Mahallesi, Ankara Caddesi No:172/14 Ofis No:304 Bornova/İzmir adresine bizzat teslim veya kargo ile gönderme yükümlülüğü bulunmaktadır. Garanti süresi dolan ürünlere ilişkin tamir ve bakım masrafları konusunda ALICI ayrıca bilgilendirilir.

4.7.ALICI, işbu sözleşmenin kabulü ile satın aldığı ürünün kullanımına ilişkin yasa ve kurallara, BILICRA tarafından kendisine bildirilen ve ayrıca ALICI’ nın bilmesi gerektiği kabul edilen,  ürünün kullanımına ilişkin tüm kurallara uyacağını, ürünün kullanımı sırasında üçüncü kişilerin can ve mal güvenliği ile diğer tüm haklarına saygı duyacağını, aksi halde ALICI ile sözleşme dışı 3. kişiler arasında doğacak ihtilaf ve uyuşmazlıklardan BILICRA’ nın hiçbir hal ve şartta sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.8.BILICRA, www.bilicra.com internet sitesinde ve diğer online satış platformlarında yer alan mevcut ürün ve ürün içerikleri ile kullanım koşulları ve diğer bilgilerde her türlü değişiklik ve güncellemeyi istediği an yapma hakkını saklı tutar. Değişiklik ve güncellemeler, www.bilicra.com internet sitesinde ve diğer online satış platformlarında yayımlandığı anda yürürlüğe girer. BILICRA, değişiklik ve güncelleme yapmasından ve/veya teknik sebepler veya yer sağlayıcıdan kaynaklanan sebeplerle yapamamasından doğabilecek sipariş ya da ödeme hatalarından  dolayı hiçbir hal ve şartta sorumluluk kabul etmez.

4.9.BILICRA, www.bilicra.com internet sitesinden direkt ya da dolaylı olarak diğer sitelere bağlantı(link) verebilir. BILICRA, linki verilen sayfalardaki bilgi ya da hizmetlerin doğruluğunu garanti etmemekte ve bağlantılara ilişkin hiçbir taahhüt ya da tavsiyede bulunmamaktadır. Bu linklerin kullanımından doğacak zararlardan hiçbir hal ve şartta sorumluluk kabul etmediği gibi, uygun görmediği linklere erişimi kesme hakkını saklı tutar.

  1. ÖDEME

5.1.ALICI, işbu sözleşmeyi onaylamadan önce, sözleşme konusu ürüne ilişkin birim fiyat, tüm vergiler dahil satış fiyatı, ek ödeme ve vergiler, kargo ücreti ve diğer tüm ödemeler konusunda bilgilendirildiğini işbu sözleşmeyi onaylayarak peşinen kabul eder.

5.2.ALICI, işbu sözleşmeyi kabul ile satın aldığı ürüne ilişkin ödeme ile ek ödeme ve vergileri ve varsa kargo ücretini, www.bilicra.com internet sitesi ve bağlı tüm interaktif uygulamaları ve/veya diğer online satış platformlarında açıkça belirtilen ve  BILICRA tarafından kendisine sunulan ön bilgilendirme formunda bildirildiği şekil ve şartlarda yapmak zorundadır. ALICI nın ödeme ve ödemeye ilişkin tüm yükümlülükleri kendisine aittir. ALICI, işbu sözleşmeye konu ürünsipariş dışında kalan tüm ürün ve hizmet alımlarının işbu sözleşme kapsamı dışında olduğunu kabul ve taahhüt eder.

5.3.BILICRA, www.bilicra.com internet sitesinde ve diğer online satış platformlarında yer alan fiyatlandırmalarda, yer sağlayıcıdan kaynaklanan hatalar dahil olmak üzere  herhangi bir sebepten doğan eksik ya da yanlış fiyatlandırmaları düzeltme/değiştirme hakkını saklı tutar.

5.4.ALICI, sözleşme konusu ürünün ödemesine ilişkin kredi kartı ile ödeme, kapıda nakit ödeme ya da kapıda kredi kartı ile ödeme seçeneklerinden yalnızca birini seçerek ödeme yapabilir. ALICI, işbu sözleşmenin kurulması esnasında veya en geç ürünün teslimi sırasında seçmiş olduğu ödeme yöntemi ile ödeme yapmak zorundadır.

5.5.ALICI’ nın kredi kartı ile ödeme seçeneğini seçmesi halinde ürün bedeli, işbu sözleşmenin onaylanmasından sonra, ALICI tarafından bildirilen kredi kartı bilgileri kullanılarak BILICRA tarafından tahsil edilir. Ödemenin belirtilen kredi kartından tahsil edildiğine ilişkin ALICI’YA bilgilendirme gönderilir.ALICI tarafından kredi kartı bilgilerinin yanlış veya eksik girilmesi, banka ve finans kuruluşlarından kaynaklanan problemler ve/veya ALICI ile banka/finans kuruluşları arasındaki ihtilaf sebebi ile ödemenin tahsil edilememesi halinde sipariş kabul edilmez ve işbu sözleşme taraflar arasında hüküm ifade etmez.

5.6.ALICI tarafından kapıda kredi kartı ile ödeme veya kapıda nakit ödeme seçeneklerinin kullanılması halinde ALICI en geç ürünün kendisine teslimi sırasında ödeme yapmakla yükümlüdür. ALICI’ nın sözleşme konusu ürünün kendisine teslimi sırasında ödemden kaçınması ve/veya madde 5.3 de sayılan sebeplerle ödemenin tahsil edilememesi hallerinde BILICRA ürünü teslimden kaçınabilir. İşbu halde, sözleşme konusu ürüne ilişkin sipariş BILICRA tarafından iptal edilir ve ALICI, işbu sözleşmenin hükümsüz hale geldiğini peşinen kabul ederek yeni sipariş verme hakkını kullanabilir.

5.7.ALICI’ nın, kredi kartı ya da kapıda kredi kartı ile ödeme seçeneklerini kullanması halinde, ödeme için kullandığı kredi kartı bilgilerinin eksik ya da hatalı olması, başkasının bilgileri kullanılarak oluşturulan kredi kartının kullanılması, kartın başkasına ait olması ve/veya kredi kartının çalıntı olması hallerinde doğacak uyuşmazlık, zarar ve cezalardan BILICRA hiçbir hal ve şartta sorumluluk kabul etmez.

 

  1. CAYMA HAKKI

6.1.ALICI, sözleşme konusu ürün/ürünlerin kendisine tesliminden itibaren 14(ondört) gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden cayma hakkını kullanabilir.

6.2.ALICI’ nın cayma hakkını kullanabilmesi için ürün ile birlikte gönderilen  faturanın arka kısmında bulunan iade formunu eksiksiz olarak doldurarak Ege Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Ebiltem Binası

Erzene Mahallesi, Ankara Caddesi No:172/14 Ofis No:304 Bornova/İzmir adresine göndermesi gerekmektedir. Kurumsal fatura kesilen ALICI’ nın BILICRA’ya  iade faturası keserek gönderme zorunluluğu bulunmaktadır. ALICI’ nın işbu maddeye aykırı yapılan iade talepleri kabul edilmez.

6.3.Cayma hakkını kullanan ALICI, sözleşme konusu ürün/ürünleri paketi ve standart aksesuarları ile birlikte kargo yolu ile BILICRA’nın Ege Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Ebiltem Binası

Erzene Mahallesi, Ankara Caddesi No:172/14 Ofis No:304 Bornova/İzmir adresine  gönderir. ALICI tarafından kullanılmış ve hasar görmüş ürünlerin iadesi kabul edilmez.

6.4. ALICI tarafından cayma hakkının kullanımında, iade konusu ürün/ürünlerin gönderimi, ürünlerin teslimini yapan kargo firmasından ücretsiz olarak yapılır. ALICI tarafından ürünlerin teslimini yapan kargı firması dışında bir kargo firması ile iade yapılması durumunda oluşacak kargo ücreti ve/veya ek ücretler ALICI’ya yansıtılır.

6.5.BILICRA, ALICI tarafından yapılan cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren 14(ondört) gün içinde iade edilen ürün/ürünlerin bedelini iade etmekle yükümlüdür. BILICRA tarafından yapılacak iadeler, ALICI tarafından yapılan ödeme aracına uygun olarak yapılacaktır. BILICRA,  yapılan iadenin ALICI’ya ulaştırılması sırasında, ALICI tarafından kullanılan ödeme aracı, ödeme kuruluşları ve/veya bankalar tarafından uygulanan ek ücret, kesinti, taksitlendirme ve vadelere ilişkin uygulamalardan ve ALICI ile söz konusu ödeme kuruluşları arasında doğacak  ihtilaflardan hiçbir hal ve şartta  sorumluluk kabul etmez.

 

  1. BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

ALICItarafından kalıcı veri saklayıcısı yolu ile kabul edilen bu sözleşmeye ilişkin ve bu sözleşme ile satın alınan ürüne ilişkin tüm talep ve yazışmalar tarafların bildirmiş olduğu e-mail adresleri üzerinden yapılacaktır. BILICRAtarafından ALICI’nın bildirmiş olduğu e-mail adresine yapılan tüm bildirimler, ALICI’ ya teslim edilmiş sayılacaktır. ALICI’ nın tüm talep ve değişikliklerini BILICRA ‘nın info@bilicra.com e-mail adresine bildirme yükümlülüğü bulunmakta olup aksi halde talep ve bildirimleri yok hükmündedir.

Taraflar, işbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda, taraflar arasında yapılan tüm e-mail yazışmaları ile www.bilicra.com veri tabanı ile sunucularında bulunan tüm elektronik veri ve kayıtların, kesin ve bağlayıcı delil teşkil edeceğini, işbu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 hükmü gereğince delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve beyan eder.

 

  1. KİŞİSEL VERİLER

İşbu sözleşmenin imzalanmasından önce ve devamı sırasında BILICRA tarafından edinilen ALICI’ya ait kişisel veriler, BILICRA ‘ nın sunduğu ürün ve hizmetlerden faydalanıldığı ve silinmesi talep edilmediği sürece, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir ya da güncellenebilir. BILICRA ve BILICRA ‘ya bağlı bağlı bayi, acente ve şubeler, tedarikçi ve dağıtıcılarımız, satış sonrası destek birimleri, mağaza ve satış noktalarımız ile bağlı acente ve şubeleri, daha iyi hizmet verebilmek adına ALICI’ya ait, hizmetin verilebilmesi için gerekli kişisel verileri hizmet sağlayıcılar, tedarikçiler, danışman ve personeller, aracı kurumlar, banka ve ödeme kuruluşları, sigorta şirketleri ve GSM-GPRS hizmeti veren kurum ve kuruluşlar ile diğer tüm paydaş ve ortakları ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak paylaşabilir. ALICI, kalıcı veri saklayıcısı yolu ile kabul ettiği işbu sözleşme ile, kişisel verilerinin işlenmesi konusunda BILICRA ‘ya açık onay vermektedir.

 

  1. İHTİLAFLAR

İşbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıkların sulh yolu ile çözülmesi yönünde azami gayret gösterilecektir. Çözüme kavuşturulamayan uyuşmazlıklar için ALICI’ nın Bakanlıkça her yıl belirlenen parasal sınır ve yaşadığı yere göre, İlçe Tüketici Hakem Heyeti, İl Tüketici Hakem Heyeti ya da Tüketici Mahkemelerine başvuru hakkı bulunmaktadır. Mahkeme yolu ile çözülecek uyuşmazlıklarda İzmir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

9 madde ve 4 sayfadan ibaret işbu sözleşme, BILICRAtarafından detaylıca okunup müzakere edilmek üzere kalıcı veri saklayıcısı yolu ile ALICI’ ya gönderilmiş, ALICI tarafından okunup, anlaşılarak kalıcı veri saklayıcısı yolu ile onaylanmıştır.

 

Kurulum Videosu için  Tıklayın 

Kolay Kurulum   Tıklayın